Leverbetrouwbaarheid in de praktijk

Leverbetrouwbaarheid is de mate waarin jij als producent of leverancier de juiste aantallen, op het juiste moment en volgens de gestelde afspraken levert. Als productiebedrijf kom je hiermee in aanraking wanneer je grondstoffen en halffabrikaten ontvangt. Maar ook wanneer je jouw producten vervaardigt en uiteindelijk levert aan de klant. In deze whitepaper verdiepen we ons in het leverproces van grondstoffen tot het eindproduct. Daarbij starten we bij de toelevering van grondstoffen, bespreken we controles tijdens het productieproces en eindigen we bij de levering aan de klant.

1. Toelevering van grondstoffen Voordat de productie van start gaat heb je grondstoffen nodig. Deze koop je in bij leveranciers die op hun beurt een betrouwbare levering aan jou beloven. Wanneer zij te laat leveren, kun jij niet starten en loopt de productie vertraging op. Door levertijden op te nemen in Sales Level Agreements (SLA) kun je hier afspraken over maken. Hierin neem je ook op wat er gebeurt wanneer de leverancier zijn afspraken niet nakomt.

2. Specificaties, procedures en werkwijzen opstellen Wanneer je een nieuw product op de markt brengt, heb je voor de productie eveneens grondstoffen nodig. Deze dienen aan een bepaalde kwaliteitsnorm te voldoen. Om deze op te stellen werkt QA samen met de inkoopafdeling. Samen stellen ze een set specificaties op voor de in te kopen grondstoffen. In samenwerking met Research & Development stelt QA een set specificaties op voor het eindproduct. De specificaties gebruik je om het product in verschillende stadia te testen. Wanneer en hoe je dit doet neem je op in de procedures en werkwijzen. Zo gebruik je de specificaties aan de lijn, tijdens kwaliteitscontroles en bij het toetsen van het eindproduct.

3. Kwaliteitscontroles tijdens productie Door grondstoffen voorafgaand aan het productieproces en halffabrikaten tijdens productie te testen spoor je afwijkingen zo snel mogelijk op. Zo check je het product in diverse stadia van het productieproces. Hierdoor kun je afwijkingen tijdig constateren en corrigeren, waardoor de productie verder kan.

4. Levering aan de klant Wanneer een order niet voldoet aan de eisen wordt deze niet geaccepteerd. Dat geldt voor ontvangen leveringen, maar ook voor te versturen orders. Om vertraging te voorkomen, wil je ook dat jouw levering betrouwbaar blijkt. Daarvoor doe je een eindcontrole. Hierin loop je na of je aan de juiste kwaliteitseisen voldoet en of alle papieren in orde zijn.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Volgend artikel: Het meten van leverbetrouwbaarheid