WHITEPAPER

Leverbetrouwbaarheid

De wensen en verwachtingen van de klant bepalen aan welke eisen een product dient te voldoen. Wanneer je een (nieuw) product maakt, gaat daar onder andere marktonderzoek en productontwikkeling aan vooraf. Ook voor de leverbetrouwbaarheid spelen deze onderdelen een rol. Een betrouwbare levering is dan ook afhankelijk van een breed spectrum van activiteiten. We verdiepen ons in deze whitepaper in het proces van de levering van grondstoffen tot het leveren van het eindproduct.

Leverbetrouwbaarheid in de praktijk

Leverbetrouwbaarheid is de mate waarin jij als producent of leverancier de juiste aantallen, op het juiste moment en volgens de gestelde afspraken levert. In deze whitepaper starten we bij de toelevering van grondstoffen, bespreken we controles tijdens het productieproces en eindigen we bij de levering aan de klant.


Het meten van leverbetrouwbaarheid

Binnen organisaties meten we prestaties meestal aan de hand van Key Performance Indicators (KPI). Om de leverbetrouwbaarheid te meten maken we ook gebruik van KPI’s. In dit stuk lichten we de volgende twee toe: On time in full en First time right.

Leverbetrouwbaarheid in de keten

Het creëren van een goed product draait om samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een fabriek. In dit artikel leggen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit hoe de afdeling Quality en Supply Chain elkaar kunnen versterken

Praktijkcasus: afwijkende leverbetrouwbaarheid

In haar werkzaamheden als QA medewerker op een kwaliteitsafdeling kreeg Lara vaker te maken met slecht scorende leveringen. Hoe zij hiermee omging en welke acties daaraan verbonden waren, vertelt Lara in deze praktijkcasus.